شهر تهران

بزرگترین شهر و پایتخت ایران شهر تهران میباشد.. موقعیت جغرافییایی تهران 51 درجه و 8 دقیقه تا 51 درجه و 37 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 34 دقیقه تا 35 درجه و 50 دقیقه عرض شمالی میباشد
ارتفاع تهران در شمال 1700 متر، 1200 متر در مرکز و 1100 متر در جنوب این شهر میباشد.
تهران كه به معني دامنه گرم مي باشد روستايي نزديك به ري باستان بوده است كه ري نشينان جان بدر برده از ايلغار مغول به آن روي مي برند و در آن مسكن مي گزينند و بدين گونه سنگ بناي اوليه تهران به عنوان شهر گذاشته مي شود. ويراني ري بر اثر جنگهاي فرقه اي در سده ششم و نيز هدم و غارت و قتل عام مغولان موجب افزايش جمعيت تهران مي شود.

 

منطقه ري و تهران در سال 888 هجري در افق جغرافيا درخشش بيشتري مي يابد و پس از روي كار آمدن سلسله صفويه مورد توجه شاه طهماسب صفوي  كه براي زيارت امامزاده حمزه عليه السلام از اين منطقه مي گذشته است  قرار مي گيرد. به فرمان او در سال 961 هجري قمري گرداگرد تهران با رويي با يكصد و چهارده برج  به عدد سوره هاي قرآن  بنا ميكنند. كه پيرامون آن شش هزار قدم بوده است. براي بناي اين حصار از مصالح دو منطقه استفاده مي شود. چال ميدان چال حصاره و بعدها چال ميدان آباد معروف مي شود. شاه عباس اول در سال 998 هجري قمري هنگامي كه براي دفع حمله عبدالمومن خان ازبك عازم خراسان بود در تهران بيمار مي شود. و نمي تواند به موقع خود را به مشهد برساند از اين تاريخ است كه تهران در شمار شهرهاي حكومت صفوي در مي آيد. شهري با يكصد و چهارده برج و چهار دروازه معروف كه عبارت بودند از : دروازه شاه عبدالعظيم دروازه دولاب دروازه شميران و دروازه قزوين. در اواخر دوره صفويه به دستور شاه سليمان در محل چنارستان شاه عباسي ساختماني با شكوه بنا مي شود و شاه سلطان حسين نيز در آخرين سالهاي پادشاهي چندي را در تهران به سر مي آورد و در همين شهر سفير سلطان احمد پادشاه عماني را به حضور مي پذيرد. در فتنه افغان طهماسب دوم  پسر شاه حسين طلطان دوم  پس لز سقوط اصفهان به دست افغانها پنهاني از شهر مي گريزد و به قزوين مي رود و آنگاه كه فتحعلي خان قاجار و سپاهيانش به او مي پيوندند خود را شاه مي خواند و در تهران با شورشيان به نبرد بر مي خيزد . طهماسب دوم از اين نبرد طرفي نمي بندد اما شهر آسيب فراوان مي بيند. افغانها در ارگ سكني مي گزينند و براي ايجاد گريزگاه پلي در سمت شمال ارگ بر خندق مي بندند و در جلوي آن دروازه اي به نام ارگ به پا مي دارند  كه بعدها دروازه دولت بر ويرانه هاي آن قد مي افرازد. با قدرت گرفتن نادر شاه افشار افغنه كه نيروي رويارويي با سپاهيان او را در خود نمي بيند كمر به قتل مردم و غارت شهر مي بندند. بسياري از بناهاي آباد ويران و انبوه بسياري كشته مي شوند و جمع كثيري به خاك سياه مي نشينند در سال 1153 هجري قمري نادر شاه تهران را بعنوان تيول به فرزندش رضاقلي ميرزا مي بخشد.
برپایه آمار رسمی حدود ۷۳۹ بوستان (پارک) فعال در تهران وجود دارد که بیش از ۱۲.۵۳۴.۲۸۳ مترمربع از سطح تهران را اشغال کرده اند

 

Click for Teheran, Iran Forecast
ساعت و درجه حرارت در تهران